محصولات زیمنس siemens

زیمنس siemens

زیمنس یک شرکت آلمانی چند ملیتی مهندسی در حوزه های برق , اتوماسیون ,  دیجیتالی و الکترونیک است که در سال 1847 توسط ورنر فن زیمنس پایه گذاری شده است.